Мисия

Мисия на ПРИЗМА-АИ е да допринесе за осъществяване на зеления преход, като предоставя на организациите от публичния сектор инструменти и данни за оценяване на състоянието и предприемане на действия за напредък по екологичните цели на Европа. Нашата дейност включва наблюдение на изисквания и параметри, идентифициране на източници на данни, определ;яне на
показатели, които да дават ориентация за напредъка, пропуските, възможностите и подходящите решения.