История

Фондация ПРИЗМА-АИ е създадена през октомври 2021 г. от група съмишленици като гражданска инициатива за утвърждаване на принципите на доброто управление и на мястото на гражданското общество в него. Тя е сдружение на група съмишленици, които започнаха да развиват дейност в обществена полза и впоследствие взеха съвместно решение да регистрират организация, за могат да разгърнат дейността и да разширят мащаба на действие.