Мисия

Мисия на ПРИЗМА-АИ е да допринесе за осъществяване на зеления преход, като предоставя на организациите от публичния сектор инструменти и данни за оценяване на състоянието и предприемане на действия за напредък по екологичните цели на Европа. Нашата дейност включва наблюдение на изисквания и параметри, идентифициране на източници на данни, определ;яне на
показатели, които да дават ориентация за напредъка, пропуските, възможностите и подходящите решения.  

История

Фондация ПРИЗМА-АИ е създадена през октомври 2021 г. от група съмишленици като гражданска инициатива за утвърждаване на принципите на доброто управление и на мястото на гражданското общество в него. Тя е сдружение на група съмишленици, които започнаха да развиват дейност в обществена полза и впоследствие взеха съвместно решение да регистрират организация, за могат да разгърнат дейността и да разширят мащаба на действие.